Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’

vr 21 jun 2019

logo Kerkennacht 2019

Op vrijdag 21 juni 2019 is er weer een Kerkennacht. Het thema luidt: ‘Is dit óók kerk?’ De Raad van Kerken Nijmegen e.o. heeft plannen om opnieuw één wandel- en twee fietspelgrimages langs vijf kerken per route te organiseren. De deelnemers kunnen zo in korte tijd en beeld krijgen van de grote diversiteit van kerken in Nijmegen.

De wandelpelgrimage zal langs een vijftal kerken in het centrum van Nijmegen voeren. De twee fietspelgrimages voeren beide langs vijf kerken in de buitenring van Nijmegen. Voor het samenstellen van de fietsroutes zal onder andere gekeken worden naar een goede verdeling tussen de verschillende denominaties en de topografische logica. De routes mogen niet te lang worden.

Zowel voor de wandel- als fietspelgrimages kunnen de deelnemers zich op 21 juni 2019 tussen 20.15 en 20.30 uur melden bij het beginpunt. Welke kerk dat is verschilt per wandel- of fietsroute. Daarna begint het programma en zal de bezochte kerk iets van haar verrassende kant laten zien. Elk kerkbezoek duurt een kwartier en wordt afgesloten met een moment van inkeer. Daarna gaat men naar de volgende kerk.

Per route kunnen op deze manier vijf kerken bezocht worden, in elke kerk duurt het bezoek ongeveer 15 minuten. Het programma eindigt omstreeks 23.00 uur. Voor iedere route zal een begeleider beschikbaar zijn die de route kent en het tijdschema een beetje in de gaten houdt.

In de komende maanden zal er af en toe een update worden geplaatst over de stand van zaken in de aanloop naar Kerkennacht 2019. Zodra de routes en de deelnemende kerken bekend zijn, zal dit hier worden gepubliceerd. We houden U op de hoogte!


(Geplaatst: 2018-12-04)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010