Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Actuele Denkers: Karl Barth

ma 5 nov 2018

Lezing door theoloog Peter Nissen en filosoof Jeroen Linssen

Maandag 5 november 2018 | 19.30 - 21.00 uur
Theaterzaal C | Campus RadboudUniversiteit

Karl Barth

De mens is uit zichzelf niet in staat tot iets positiefs. Alles wat goed is komt van God. Deze gedachte stond centraal in het werk van Karl Barth (1886-1968). Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat de misschien wel belangrijkste protestantse theoloog van de 20e eeuw overleed. Kom luisteren naar kerkhistoricus Peter Nissen die vertelt wat het belang was van deze grote denker.

Senkrecht von oben

Barth gebruikte de beroemd geworden term senkrecht von oben om aan te geven dat alles wat de mens bedenkt, neigt naar afgoderij en dus naar bedrog. In de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog zag Barth het bewijs dat het volkomen absurd is te denken dat de wereld zich automatisch in stijgende lijn ontwikkelt. Of dat de mens daar uit eigen initiatief positief aan bijdraagt. In zijn controversiële boek Brief aan de Romeinen (1921) haalde hij dan ook fel uit naar het liberale vooruitgangsgeloof en het maakbaarheidsideaal.

Tegen nazi’s en populisme

Barth ontmaskerde hiermee alle afgoderij van de moderne tijd, zoals de vergoddelijking van kapitaal, van geld, maar ook van volk of ras. Daarom nam hij stelling tegen het nationaal socialisme en de verheerlijking van Blut und Boden. Om dezelfde redenen zou Barth in onze tijd ongetwijfeld een groot criticus zijn van het populisme, stelt Peter Nissen, omdat hier opnieuw ‘eigen volk’ verheerlijkt wordt.

De vergoddelijking van geld

Wie was Karl Barth en wat kunnen we nu nog van hem leren? In zijn lezing introduceert theoloog Peter Nissen deze verrassende denker. Daarna gaat hij in gesprek met politiek filosoof Jeroen Linssen over de waarde van het gedachtegoed van Karl Barth voor deze tijd. Volgens Linssen zou Barth niet alleen gekant zijn tegen het populisme, maar zeker ook tegen het belang dat we hechten aan geld. Linssen stelt dat er eigenlijk nauwelijks nog kritiek is op hebzucht. We leven in een maatschappij waarin het najagen van zoveel mogelijk geld volkomen genormaliseerd is. Welke raad zou Karl Barth ons mee willen geven?

Over de sprekers

Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit. Hij is bijzonder geïnteresseerd in actuele veranderingen in religie en in de relatie tussen nieuwe en oude vormen van spiritualiteit in de Westerse wereld.

Jeroen Linssen is docent Sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit. In zijn werk geeft hij onder meer een kritische analyse van onze ondernemersmaatschappij. In 2019 verschijnt zijn nieuwe boek Hebzucht.

Deelname

Deelname kost € 5,- (medewerkers van de RU, studenten, scholieren, Radboud Reflects-abonnees en Alumni Benefits Card-houders gratis)

www.ru.nl/rr/barth


(Geplaatst: 2018-10-23)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010