Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontmoetingsavond vol muziek

wo 30 mei 2018

Muziek is voor velen in inspiratiebron. Hoe klinkt muziek die mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen inspireert?

Deze avond zal er muziek te horen zijn uit o.a. het Soefisme, Bahai, Christelijke, Boeddhistische en Alevitische traditie. Daarna gaan de deelnemers in gesprek over de vraag: ‘Welke rol speelt muziek in jouw traditie?’. En we zingen samen liederen.

We heten graag iedereen welkom die open staat voor een gesprek over religie en levensbeschouwing vanuit het motto: “Erken Iedereen”.

We starten de avond om 20.00 uur. De avond duurt tot 22.00 uur. De toegang is gratis en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33, 6537 EP Nijmegen.


(Geplaatst: 2018-05-19)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010