Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen

do 24 mei 2018

De Raad van Kerken Nijmegen e.o. heeft besloten een actie te ondernemen om als lid-kerken van de Raad elkaar wat beter te leren kennen. Daartoe zal elk van de lidkerken een keer als gastheer /- vrouw voor de leden van de andere lidkerken optreden.

Het is de bedoeling dat de ontvangende kerk in die bijeenkomst uitlegt wie zij zijn, waar ze vandaan komen (hun geschiedenis) en wat hun huidige situatie is in het veelkleurige palet van kerkelijke denominaties. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om discussies rond theologische verschillen maar om informatieverstrekking en -uitwisseling.

De Doopsgezinde – Remonstrantse gemeente van Nijmegen heeft zich bereid verklaard als eerste op te treden als ontvangende kerkgemeente, hun eigen geschiedenis te vertellen en aan te geven waar ze nu staan.

U wordt daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst op donderdag 24 mei 2018, ’s avonds om 19.30 u. in het kerkgebouw van de Doopsgezinde - Remonstrantse Gemeente aan de Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen. De kerk is open vanaf 19.00 u. En er is dan koffie en thee.

Graag tot ziens op donderdag 24 mei a.s.

De kerkenraad van de Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen


(Geplaatst: 2018-05-19)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010