Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger

do 24 mei 2018

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vrijheidsrechten zijn in onze moderne samenleving essentieel en maken het mogelijk het leven geheel naar eigen inzicht vorm te geven. Tegelijk lijken we voorbij te gaan aan de vraag wat nu precies de inhoudelijke rechtvaardiging is voor die zo felbegeerde vrijheid. Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan? Aan de hand van het gedachtegoed van Dostojewski en Meister Eckhart zal tijdens de lezing een nieuw en ander perspectief op het vrijheidsbegrip naar voren worden gebracht waarin ‘ontvankelijkheid’ de sleutel is.

Welmoed Vlieger (1976) heeft Wetenschap van Godsdienst & Levensbeschouwing en daarna Wijsbegeerte gestudeerd. Zij specialiseerde zich tijdens haar studies in het gedachtegoed van Meister Eckhart. Momenteel werkt zij aan een promotieonderzoek over innerlijkheid en politiek aan de VU. Zij is daarnaast freelance spreker / publicist en columnist voor dagblad Trouw.

De Eckhartlezing wordt georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effata-parochiegemeenschap Nijmegen.

Algemene informatie

  • De lezing wordt op donderdag 24 mei 2018 gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5
  • De lezing begint om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken
  • De entree bedraagt € 10

(Geplaatst: 2018-04-10)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010