Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille

do 8 mrt 2018

Donderdag 8 maart 2018
19.30 - 21.00 uur
Theaterzaal C, Radboud Universiteit

In een globaliserende wereld zijn er steeds meer ontmoetingen tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. En natuurlijk wil iedereen graag in vrede leven. Op het eerste gezicht lijkt de interreligieuze dialoog dan ook net zo vanzelfsprekend als essentieel. Maar in de praktijk blijkt dit gesprek bijzonder gecompliceerd. Kom luisteren hoe de Vlaams-Amerikaanse theoloog Catherine Cornille stelt dat nederigheid een centrale rol kan spelen bij het oplossen van dit probleem.

Voertaal is Engels

Klik op het plaatje voor alle info en aanmelding.

plaatje met inschrijfknop.


(Geplaatst: 2018-03-01)

Alle berichten uit 2018

Geplaatst op
2018-12-04 Gebedsdienst tijdens week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-12-04 Kerkennacht 2019: ‘Is dit óók kerk?’
2018-11-22 Dag van de kinderspiritualiteit 2019
2018-11-14 Nijmegen Kerstlichtjestheater: een muzikale voorstelling voor jong en oud
2018-11-12 Parochiefeest Russisch-Orthodoxe Parochie van de heilige Tychon
2018-10-23 Actuele Denkers: Karl Barth
2018-10-11 Minisymposium: De schepping
2018-10-11 Albertinumlezingen: Heilige boeken
2018-08-29 Activiteiten Vredesweek 2018 Nijmegen
2018-08-09 Albertinumlezingen: Economie van het genoeg
2018-07-12 ‘Laura’: Ontmoetingsdag Geloofsgemeenschappen in vrij verband
2018-05-19 Open Kerk Doopsgezinde – Remonstrantse Gemeente Nijmegen
2018-05-19 Ontmoetingsavond vol muziek
2018-04-10 Het waarom van de vrijheid. Eckhartlezing 2018 door Welmoed Vlieger
2018-03-01 ‘The Challenges of Religious Dialogue’ | Edward Schillebeeckxlezing door de theologe Catherine Cornille
2018-02-20 Albertinumlezingen, 1, 8, 15, 22 maart: Spreken over de ziel
2018-02-09 ‘Staal en Water’: werkbezoek aan de Marine in Den Helder
2018-02-08 Landelijke ontmoeting Diaconaat
2018-02-06 Herdenking bombardement 22 februari
2018-01-29 De wereldvredesvlam op het Titusplein in Nijmegen
2018-01-29 Concerten Cappella ad Fluvium
2018-01-20 Week van gebed voor de eenheid van de christenen
2018-01-15 Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Eerdere jaren

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010