Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Protestantse Gemeente Nijmegen

Algemeen

pkn-logo Protestantse Gemeente Nijmegen
Postbus 31406
6503 CK Nijmegen
024-3234854
kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl
www.pkn-nijmegen.nl
Inlichtingen: Gerbrand Hoek
Van Bronckhorstdreef 31
6534 VB Nijmegen
024-3565177
scriba.pgn@kpnmail.nl

Website van de Protestantse Kerk in Nederland: www.pkn.nl

Sectie Stad

Maranathakerk Maranathakerk
Steenbokstraat 86
6531 TH Nijmegen
Diensten: (per 4 okt 2015) zo: 9.30 uur
Predikanten: ds. Peter van der Vange, 024-3241596, pvandervange@online.nl
ds. Henk Gols, 024-3781430, henkgols@planet.nl
Secretariaat sectieraad: Herman te Kiefte, 024-3226896, hw.tekiefte@hetnet.nl
Koster: Willem van Tilburg, 024-3554520, willem.vantilburg@chello.nl
Stevenskerk St. Stevenskerk
Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen
Postadres: Kerkboog 2
6511 VX Nijmegen
diensten: zo: 10.00 uur
info@ocp-nijmegen.nl
www.ocp-nijmegen.nl
Petruskerk Petruskerk
Schependomlaan 85
6543 XV Nijmegen
De PGN gebruikt de kerk niet meer voor de diensten op zondag.
De kerk is te huur voor huwelijken, uitvaarten, concert, expositie, etc.
Verhuur
Francine van der Heijden
tel: 024-3733339 / 06-21577826
e-mail: fvdh@dds.nl
Studentenkerk Oecumenische Studentenkerk Nijmegen
Radboud Universiteit
Erasmuslaan 9A
6525 GE Nijmegen
024-3619188
www.ru.nl/studentenkerk
info@studentenkerk.ru.nl

Studentenpastores:Theo Koster o.p., Ds. Froukien Smit, John Hacking (pastoraal werker)

Sectie Landwijk

Bartholomeüskerk Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2
6191 RA Beek-Ubbergen
Diensten: zondag: 10.00 uur
Predikant:
ds. Peter van der Vange, 024-3241596, pvandervange@online.nl
Scriba: Else Schaberg, Esdoornplein 30, 6522 HM Nijmegen, cschaberg@kpnplanet.nl, 06-10159669
Koster: Mw. L.P.G. Vuijk, Lindestraat 7, 6573 XA Beek-Ubbergen, 024-6843769

Sectie Dukenburg/Lindenholt

Ontmoetingskerk Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen
024-3443956
www.ontmoetingskerk.net
Diensten: zo: 9.30 uur
Predikant: Ds. J. Dorst, Lankforst 52-24, 6538 KH Nijmegen, 024-3661230, predikant@ontmoetingskerk.net
Ouderenpastoraat: Dhr. P.G. van der Heide, Heeskesacker 11-12, 6546 JC, 024-3781857
Scriba: Dhr. Thomas Rijken, Aldenhof 51-06, 6537 DX Nijmegen, 024-3449207, scriba@ontmoetingskerk.net
Secretariaat ledenadministratie: geopend donderdag 14.00-15.00 uur, 024-3440576, ledenadministratie@ontmoetingskerk.net
Secretariaat overige werkzaamheden: secr-prot@ontmoetingskerk.net
Bespreking kerkruimten: Mw. J.K. Wigboldus, 024-3558985, agendabeheer@onmoetingskerk.net
Wijkkas: ING 2405737 (tnv sectiekas sectie Dukenburg/Lindenholt PGN Nijmegen)
Inleveren kopij Over & Weer: Lolle Wynia, OenW@ontmoetingskerk.net