Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

Andere kerken

De hieronder genoemde kerken zijn geen lid van de Raad van Kerken Nijmegen e.o. maar wonen de vergaderingen bij als ‘toehoorders’.

Kerk van de Nazarener

Kerk van de Nazarener
De Gildekamp 6002
Nijmegen
nijmegen@nazarener.nl
Voorganger: Vacant
Diensten: elke zondag om 10:30 uur
Tijdens de dienst is er crêche en zondagsschool, en tweewekelijks een tienerdienst

lokaal: www.kvdn-nijmegen.nl
landelijk: www.nazarener.nl
Internationaal: www.nazarene.org