Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Ontbrekende of onjuiste gegevens? Meld het ons!

NGK Nijmegen

Maranathakerk contact: scriba.nijmegen@ngk.nl
website: nijmegen.ngk.nl
kerkdiensten elke zondag om 11.30 uur in de Maranathakerk, Steenbokstraat 86