Raad van Kerken Nijmegen en Omgeving

Nog tot 13 okt — Albertinumlezingen

Christelijk getuigenis in tegenspraak? Het christelijk getuigenis in de publieke ruimte klinkt zwak de laatste jaren. Sommigen willen dat getuigenis liefst helemaal naar de privésfeer… [lees verder]

Nog tot 30 jun — Vormingsactiviteiten van Boskapel en OCP

Het complete overzicht van de vormingsactiviteiten 2016-2017 van Augustijns Centrum de Boskapel en het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen is bekend. Het programma volgt twee lijnen. De eer… [lees verder]