Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

11 apr - 15 apr — Maria van Gelre reis: 11 t/m 15 april 2018

Prof. Johan Oosterman van de Radboud Universiteit schrijft: Het prachtige gebedenboek van Maria van Gelre wordt onderzocht en gerestaureerd, en is recent gedigitaliseerd. De beschikbaarheid v… [lees verder]

28 feb - 30 mei — Bibliodrama

Bibliodrama is een (hele leuke!) manier om het verhaal van jouw leven in het licht van het bijbelverhaal te gaan zien en nieuwe betekenis in het bijbelverhaal te ontdekken. Voorjaar 2018 ku… [lees verder]

Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Zondag 14 januari was het de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, een dag waarop de mondiale Katholieke Kerk stil staat bij een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Migranten e… [lees verder]