Raad van Kerken

Nijmegen

en Omgeving

Wij wensen u een gezegende Stille Week en een vrolijk Pasen!

11 apr - 15 apr — Maria van Gelre reis: 11 t/m 15 april 2018

Prof. Johan Oosterman van de Radboud Universiteit schrijft: Het prachtige gebedenboek van Maria van Gelre wordt onderzocht en gerestaureerd, en is recent gedigitaliseerd. De beschikbaarheid v… [lees verder]

Vertrouwen in de toekomst, ook voor migranten en vluchtelingen

Zondag 14 januari was het de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen, een dag waarop de mondiale Katholieke Kerk stil staat bij een van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Migranten e… [lees verder]